Forside

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Et samarbeid mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Politihøgskolen (PHS)

Det er etablert et samarbeid på tvers av profesjonsutdanningene ved Universitetet i Sørøst-Norge og Politihøgskolens fagmiljø om temaet vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Du kan lese mer om dette samarbeidet om du klikker på lenka: Hva er SAMOT

Fagdag

Tverrprofesjonell fagdag gjennomføres årlig for studenter ved profesjonsutdanningene på Politihøgskolen og Universitetet i Sørøst-Norge. Fagdagen er en del av tverrprofesjonell undervisning for studentene.

Tverrprofesjonell fagdag