Oppgaver – Sykepleier

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Oppgaver – Sykepleier

Oppgavene kan løses individuelt, eller i gruppe

Telefonen har ringt i ett siden nyutdannede sykepleier Mathea kom på jobb. Hun har ikke spist, og det har heller ikke legen som har gått fra det ene undersøkelsesrommet til det andre siden vakten startet for mange timer siden. AMK har meldt inn tre nye pasienter med brystsmerter. En 10-åring med smerter ved vannlatning, står allerede på det ene undersøkelsesrommet. Dernest venter to kutt som skal sys, og en dame som har falt på kjøpesenteret nylig, er triagert til rødt. Det vil si hun må prioriteres når hun kommer i mottak.  

Synne som er 6 år, kommer til legevakten med sin far. Han oppleves irritert i stemmen og sier; «Det tok lang tid å komme inn på legevakten».   

Under konsultasjonen på undersøkelsesrommet opplever Mathea at Synne er lei seg og stille, men hun gråter ikke. Synne henvender segikke verbalt til far, og hun snur seg med ryggen mot ham. Det virker som det er en usynlig vegg mellom far og Synne. Mathea kjenner en vond følelse i magen og blir klar over at hun opplever samspillet mellom Synne og far stakkato, og at relasjonen mellom dem besitter lite varme. Far og barn snakker ikke vennlig sammen.  

Mathea prioriterer å se etter i journalen. Hun oppdager at Synne har vært på legevakten flere ganger tidligere.  

I samtalen videre er det far som svarer, selv om spørsmålene stilles direkte til Synne. Far sier Synne har skadet armen etter et fall fra køyesengen ved leggetid. Far vet ikke helt nøyaktig hvordan ulykken skjedde, for han var angivelig ikke til stede da fallet inntraff. Det er sparsomt med nyanser fra hendelsen, akkurat som om far vil legge lokk på situasjonen hjemme. Dernest spør han igjen om dette vil ta lang tid, da det er fotball på NRK i kveld.   

Mathea spør seg selv om far egentlig bryr seg om Synne. Mathea opplever far ufølsom og hard. Gjennom hodet til Mathea går det en tanke; «Har far empati»?  

Synnes arm er angivelig veldig vond å bevege. Synne nekter å bruke den. Mathea ser ingen blødninger eller synlige sår. Mathea tar av Synne genseren og kjenner det lukter litt vondt. Armen er flekkvis rød på undersiden av overarmen og ser ut til å være ute av ledd.  

Oppgaver  
Oppgave 1 Oppmerksomhetsfasen  
Å arbeide med vold og overgrep berører de fleste følelsesmessig. Smerten gjør at mange vegrer seg for å  ta virkeligheten og de faktiske forhold innover seg. Å hjelpe forutsetter forståelse. En forståelse basert på erfaringer og kunnskap.  
a) Hvilke tegn og symptomer på vold og overgrep hos Synne skal dere bli oppmerksom på? Beskriv.   
b) Hvilke vurderinger foretar dere av Synnes samspill med sin far?  
c) Hvordan kan indre og ytre stress påvirke oppmerksomheten til sykepleier? Hva hvis sykepleier er sulten og føler seg sliten og trøtt?  
d) Hva kan være utfordringer som hindrer sykepleier å gå videre med bekymring(er)?  

Oppgave 2 Bekymringsfasen  
Noen ganger kan det føles svært vanskelig å overvinne frykten det er å snakke med foreldrene om barnets omsorgsituasjon og hva som er bekymring. Før vi tar opp bekymring med foreldrene bør vi vurdere grunnlaget for bekymring, egne følelser og holdninger. Å formidle bekymringer ovenfor foreldrene og kan også skape angst i oss selv. Hvis vi derimot unnlater å ta opp vår bekymring med foreldrene, godtar vi på et vis deres fortelling og svikter barnet.  
a) Hvordan vil dere snakke med Synne når far svarer for Synne?     
b) Hvordan vil dere formidle til far at dere er bekymret for Synne?  
c) Hvordan vil dere bekrefte verbalt og nonverbalt til Synne deres omsorg for henne?     
d) Hva gjør dere hvis legen eller andre kollegaer ikke deler deres bekymringer?    
e) Hvem kan dere søke råd hos?   

Oppgave 3 Meldefasen  
Vanligvis bør man informere foreldre om at man melder bekymring til barneverntjenesten.  
a) Hva kan være grunnen til at man ikke skal informere foreldre i saker hvor man mistenker vold og/eller overgrep?  
b) Hva skal til for at dere melder bekymring til barnevernet, og hvordan gjør man det?   
c) Hva sier lovverket at man skal gjøre?   
Hvis legen og du er usikker på om omsorgsituasjonen til Synne er god nok, og Synne kan få det verre om dere sier ifra til far om at dere vil melde en bekymring, kan legen innlegge Synne midlertidig på barneavdelingen?
d) Hva vil du vektlegge i overføringssamtalen til Synne sin sykepleier på barneavdelingen?  
e) Hva mer ville du kartlagt før en overføring til barneavdelingen?  

Oppgave 4  
Hvilke kompetanse mener dere er viktig å ha for å arbeide i tverrprofesjonelle team og samarbeide med andre instanser? Hva er dine styrker og hva bør dere jobbe mer med? Drøft med dine medstudenter.