Oppgaver – Grunnskolelærer

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Oppgaver – Grunnskolelærer

Oppgavene kan løses individuelt, eller i gruppe

Synne i 1.klasse 
Atferd: Synne er ei jente som er stille og rolig. Hun er pliktoppfyllende. Hun er interessert i faglig og sosial aktivitet som foregår i klassen, men det er ikke alltid hun får med seg det som foregår. Det virker som om hun ikke klarer å konsentrere seg. Hun har ikke nære venninner (slik Anne observerer) og er ofte litt på utsiden når ungene leker i friminuttet. Noen dager har hun ikke med seg matpakke. Hun har skitne klær og kan lukte litt vondt noen ganger. Synne virker litt trist.  

Lærer Anne: Ferdig utdannet lærer for tre år siden.  
Det første året etter at hun var ferdig utdannet jobbet hun som vikar på barnetrinnet ved en annen skole. Hun har vært ansatt på Lillevik skole i to år og har i denne perioden jobbet på mellomtrinnet. 

Det er første gang hun får ansvar for en 1.klasse og første gang hun er kontaktlærer. Hun deler kontaktlæreransvaret med en kollega. Kollegaen har noe mer erfaring enn Anne. Anne og hennes kollega har hatt flere overgangsmøter med ansatte i barnehagen. Anne er informert om at barneverntjenesten har fått saken meldt og at den ble henlagt. Anne diskuterer med sin kollega og fordi saken ble henlagt av barnevernet, vurderer de saken dit hen at de ønsker å vente med å melde saken igjen. Selv om Anne og hennes kollega har bestemt seg for å vente med å melde saken, har hun en dårlig «magefølelse».  
Anne gjør flere ting. 
– Hun snakker med Synne for å høre hvordan hun har det, men det er vanskelig å få noe mer ut av henne enn at «det går bra». 
– Hun tar kontakt med ansvarlig ansatt i barnehagen for å få mer informasjon om saken, hva var årsaken til at BH meldte saken og hva var begrunnelsen for at saken ble henlagt? 
– Hun inviterer foresatte til utviklingssamtale. Det er kun mor som kommer, og hun forteller at det passet ikke for far å komme i dag. Han er på jobb- som vanlig. 

Videre forteller mor: Vi er en familie som har det ganske travelt. Du vet, vi er i full jobb begge to og har tre barn. Og som du vet, Kristine…det er litt ekstra med henne.  Det er virkelig travle dager og jeg er ganske sliten. Mannen min jobber mye så det er mye som faller på meg. Og Synne, ja, hun er ikke så glad i å gjøre lekser, så det blir ofte konflikter mellom oss når det er leksetid. Dessuten er hun ikke alltid like grei mot lillebroren sin, jeg forstår ikke det akkurat, men det blir ofte krangling og bråk. Det er slitsomt og spesielt for mannen min som jobber så mye.  

Anne blir ikke roligere etter samtalen med mor. Hun bestemmer seg for å ta saken opp i tverrfaglig team på skolen. Her kan hun anonymisere saken og få råd og veiledning til hva hun kan/ bør gjøre.  

I møtet med tverrfaglig team presenterer Anne sine bekymringer for en representant fra barneverntjenesten, helsesykepleier på skolen, spesialpedagog og en fagperson fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.  
Anne får følgende råd som kan gjøres systematisk i tre uker. Etter det- nytt møte i tverrfaglig team:  
– Samtale med Synne hver dag (uformell) 
– Samtale om fag 
– Observere Synne i ulike situasjoner 
– Skriv logg fra samtaler og observasjoner 

Anne følger rådene og en uke etter at møtet i tverrfaglig team har Anne sin daglige prat med Synne. I løpet av samtalen forteller Synne at hun har vondt i den ene armen. Når Anne begynner å spørre mer om dette får hun vage og ulike forklaringer på hvordan dette har skjedd.  
Nå blir Anne virkelig bekymret og siden saken tidligere er henlagt fra Barnevernet sin side. Hun tar kontakt med leder for tverrfaglig team. De bestemmer seg for å ta kontakt med Politiet for å be om råd. 

Oppgaver 
1) Forberede saken for møte i tverrfaglig team: 
Anne (lærer) har bestemt seg for å legge fram saken i tverrfaglig team på skolen. Hun må forberede seg godt.  
a) Hva bør Anne gjøre og hvilke observasjoner og opplysninger (faglig og sosialt) bør hun ha med når hun presenterer saken?  
b) Lag en tiltaksplan for hvordan Anne skal forberede seg. 

2) Anne har tatt saken opp i tverrfaglig team og fått gode råd som hun ønsker å følge. 
a) Anne vil gjerne ivareta Synne på en god måte og hun bestemmer seg for å sette av god tid til samtaler med henne. Hva kan være gode rammer for samtalene? Hvordan skal selve samtalen gjennomføres? Er det spesielle ting man bør huske på? 
b) Dokumentasjon er viktig i saker der man er bekymret og undersøker om barn er utsatt for omsorgssvikt, vold- og eller overgrep. Hvorfor er dokumentasjon viktig? Faglig begrunnelse.