Oppgaver – Politi

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Oppgaver – Politi

Oppgavene kan løses individuelt, eller i gruppe

I dette caset møter du Mor Ine på 32 år og Far Kristian på 40 år, Kristine på 14 år, Synne på 6 år og Lars på 4 år. Kristine på 14 år bor på en barnebolig annenhver uke, og er ikke hjemme på dette tidspunktet.  Far er ingeniør. Mor jobber som avdelingsleder i en klesbutikk. De bor i en enebolig i Josef Dals gate 14, 4510 Lillevik. Foreldrene opplever det som krevende med tre barn og jobb, og de er slitne. 

Torsdag mars kl 1843 ringer Mor operasjonssentralen og forteller at hun opplever seg truet av far etter en større krangel samme kveld. Operasjonsleder kontakter FOX30 som består av Katrine og Fredrik. De blir bedt om å sette kursen mot den oppgitte adressen. Operasjonsleder opplyser samtidig at barnevernsvernsvakta er varslet og vil bistå patruljen. Operasjonsleder ber patruljen om å opprette direkte kontakt med Lise og Magnus som er på jobb i den kommunale barnevernsvakta.   

Oppgave 1: Hvilke forberedelser vil dere gjøre på vei til stedet?  Hvordan vil dere forberede samarbeidet med barnevernsvakta? Hva er viktig for å få til et godt samarbeid under oppdraget?   

Katrine og Fredrik har jobbet sammen i over et år nå, og begynner å blir godt kjent med hverandre. Katrine vet at Fredrik synes det er krevende med oppdrag hvor barn er involvert da han nettopp er blitt far for første gang. De er derfor enige om at Katrine skal se til barna når situasjonen er under kontroll.       

Da Katrine og Fredrik ankommer huset tar mor dem i mot utenfor. Hun blør fra leppa og er tydelig forslått. Mor sier at far nå har tatt seg en tur ut for å roe seg litt, men at han var lei seg for det som hadde skjedd og at hun ikke lenger var redd.   

Oppgave 2: Hvilke alternative forklaringer kan det være på det dere ser og hører?  

Mor ønsker ikke å anmelde det som hadde skjedd. Katrine har jobbet i patruljetjenesten noen år og ha r vært med på mange slike oppdrag. Hun tenker i sitt stille sinn at det er jo typisk at mor ikke vil anmelde.   

Oppgave 3: Mor sier at hun ikke ønsker å anmelde. Hvilken betydning får dette for politiets oppgaver på stedet?    

Mor hevdet at barna ikke hadde vært vitne til det som skjedde fordi de var oppslukt av barne-tv, og at krangelen mellom henne og far foregikk på et annet rom.    

Oppgave 4: Hvordan vurderer du utsagnet om at barna ikke hadde vært vitne til det som har skjedd?  

I det patruljen og barnevernsvakta har fått den første informasjonen fra mor, så ser Katrine at far er på vei tilbake til huset. Hun får blikk kontakt med Fredrik som gir tegn på at han også har sett det. Far blir tydelig oppbrakt over at politiet er på stedet og fremstår aggressiv. Når far forstår at det vurderes pågripelse blir han utagerende.     

Oppgave 5: Det besluttes pågripelse. Hvordan vil dere jobbe med situasjonen slik at både far og familien ivaretas på en best mulig måte? Vurder ulike scenarioer som kan oppstå i denne situasjonen.   

Det ender med en pågripelse, og det tilkalles en ny patrulje som tar med seg far til arresten. Katrine og Fredrik blir igjen på stedet for å blant annet starte opp etterforskningen.   

Oppgave 6:Hvordan vil dere starte opp etterforskningen?   

Oppgave 7:Hva vil dere gjøre for å ivareta barnets rettsikkerhet på stedet? Hva må dere ta hensyn til under samtale med barna?   

Når patruljen er ferdig med politiarbeid på stedet, blir barnevernsvakta igjen for å ivareta mor og barn.