Kontakt oss

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Kontakt oss

Du kan kontakte oss på følgende adresser og telefonnummer:

Politihøgskolen (PHS)
Cecilie Torvik e-post: cecilie.torvik@phs.no
Telefon: 95067549

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Ragnhild Evensen e-post: ragnhild.evensen@usn.no
Telefon: 31009361
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Eva Lill Fossli Vassend e-post: eva.l.vassend@usn.no
Telefon: 35575422
Fakultet for Helse og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag