Bekymret?

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Bekymret?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, uavhengig om du er en offentlig person eller en privatperson, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn. Les mer på BUFDIR

Link til bekymringsmeldingsskjema: Melde fra som offentlig ansatt eller yrkesutøver med profesjonsbestemt meldeplikt (bufdir.no)

Hvis du vet, eller tror at noen vil bli utsatt for vold eller overgrep, kan du også ha avvergingsplikt. Det har du hvis det er fare for at handlingen skal gjenta seg. Du kan avverge ved å varsle politi, barnevern eller på annen måte søke å forhindre at handlingen skjer. Du kan lese mer om avvergeplikten på https://plikt.no/

Avvergingsplikt og meldeplikt ved vold, overgrep og utnytting

Alarmtelefonen for barn og unge