Oppgaver – Helsesykepleier

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Oppgaver – Helsesykepleier

Oppgavene kan løses individuelt, eller i gruppe

Kristine på 14 år har en lett utviklingsforstyrrelse, og bor annenhver uke i bolig og annenhver hjemme. I samtale med helsesykepleier har mor Ine uttrykt bekymring for atferden til Kristine, og at det stadig er konflikter mellom foreldrene på grunn av uenighet om grensesetting for henne. I følge mor er far Kristian overbeskyttende, mens mor mener de må gi henne mer frihet til å være ute sammen med venner. I det siste har Kristine gitt uttrykk for at hun ikke vil at mor skal være borte hjemmefra for å jobbe i butikken om kveldene. 

Mor var nylig på helsestasjonen til 4 års konsultasjon med Lars, Kristines lillebror. Han er en stille og litt passiv gutt. Han ser trist ut og klamrer seg mye til mor når de er på helsestasjonen. Det er vanskelig for helsesykepleier å få ham til å samarbeide om de ulike undersøkelsene og observasjonene i konsultasjonen. Det er også vanskelig for helsesøster å få i gang en samtale med ham, men mor forteller at han prater mye hjemme med søster Synne som er 6 år. Lars hadde normal språkutvikling ved 2 års alder, og han var mer interessert i å delta i forskjellige undersøkelser med helsesykepleier den gangen. Mor sier han sikkert er trøtt, han sover dårlig og holder familien våken om nettene. Hun sier med et oppgitt sukk at han er en vanskelig unge. 

Synne er på 6 års konsultasjon i følge med mor. Mor ønsker å få utredet Synne med tanke på ADHD. Hun er lite oppmerksom på Synne, som flere ganger prøver å fortelle noe til henne. Hun drar mor i armen og sier mamma jeg har så vondt i magen. Mor reagerer med å trekke armen raskt til seg uten å se på Synne, og bare rister på hodet og sender et irritert stønn og blikk ut i luften. Legeundersøkelsen viser ingen påviselige skader eller årsaker til hennes uttalelse om vondt i magen. 

Det er vanskelig for helsesykepleier å få Synne til å samarbeide om hørsel- og synstest. Dette blir derfor avtalt at de skal komme tilbake for å sjekke 4 uker senere. Ved denne konsultasjonen følger far, og Synne virker trist og stille, men samarbeider om undersøkelsene. Syn og hørsel er normal. 

Oppgaver 
Oppgave 1 
a) Reflekter over hvilke mulige forklaringer det kan være på at mor gir uttrykk for at Kristine har en bekymringsfull atferd, og at hun i det siste vil at mor skal være hjemme om kveldene. 
b) Hva kan i verste fall være forklaringen? 
c) Hvilken informasjon fra dine tverrprofesjonelle samarbeidspartnere kan bidra til å underbygge eller forkaste dine forklaringer? 
d) Hvilken begrunnelse for din vurdering av sannsynlig forklaring vil du gi til dine tverrprofesjonelle samarbeidspartnere?  

Oppgave 2 
a) Reflekter over hva som kan være mulige forklaringer på Lars og Synne sine væremåter og helsesykepleiers observasjoner på henholdsvis 4 års konsultasjonen og 6 års konsultasjonen. 
b)Hva kan i verste fall være forklaringen?  
c) Hvilken informasjon fra dine tverprofesjonelle samarbeidspartnere kan bidra til å underbygge eller forkaste dine forklaringer?  
d) Hvilken begrunnelse for din vurdering av sannsynlig forklaring vil du gi til dine tverrprofesjonelle samarbeidspartnere?