Om Samot

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Om Samot

I november 2017 inviterte Kunnskapsdepartementet et utvalg av UH-institusjoner til et seminar med formål å utveksle erfaringer om tverrfaglige/tverretatlige undervisningsopplegg. Universitetet i Sørøst-Norge fikk etter seminaret i oppgave av Kunnskapsdepartementet å følge opp seminaret.

SAMOT sin nettside «Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge» er en nettressurs for studenter på profesjonsutdanninger som skal arbeide med barn og unge. Studentene skal tilegne seg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om temaet vold og overgrep. I tillegg skal de utvikle sin tverrfaglige samarbeidskompetanse slik det er fastsatt i rammeplaner og forskrifter for de ulike utdanningene.  

Studier viser at studenter selv mener de har for lite kunnskap om hvordan de skal vurdere og indentifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert tegn på vold eller seksuelle overgrep.  

Vold og overgrep mot barn og unge kan avdekkes tidligere enn det vi gjør i dag og for at det skal skje, må profesjonsutøverne ha en handlingskompetanse. Studentene skal få bedre innsikt i egen profesjon og hverandres ansvarsområder, roller, kompetanse og oppgaver i tverrfaglige og tverretatlige samhandlingssituasjoner. 

Nettsidens innhold har til hensikt å samordne, støtte og videreutvikle ulike tverrfaglige undervisningsopplegg slik at studentene fra de ulike profesjonsutdanningene skal kunne lære å samarbeide slik de eventuelt vil måtte gjøre når de kommer ut i sine respektive yrker.  

Nyttige lenker:
Frihet fra vold – handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024)

Et liv uten vold – handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Sluttrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021