Sykepleier

Samhandling mot
vold og overgrep mot
barn og unge

Sykepleier

Barn og unge har rett til omsorg og beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse. Sykepleie er å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, i tillegg til å lindre lidelse. 

Sykepleierens viktigste oppgaver 
Hovedfokuset til en sykepleier er å avdekke risiko for sykdom og skade, samt planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som søker å forhindre eller utsette utvikling av sykdom.  

Sykepleiens funksjon og praksis 
Sykepleie som fag, praksis og vitenskap er helt fra sin opprinnelse med Florence Nightingale tuftet på et helhetlig perspektiv. Fokus er på hele mennesket, personen, som har en sykdom eller en helseutfordring.  
Sykepleierens særegne funksjon er å fremme helse og hjelpe dem som er utsatt for sykdom og helsesvikt.  

Hvor møter sykepleieren barn? 
Uansett arbeidsarena skal sykepleiere fremme helse i sitt arbeid. Som sykepleier kan du møte barn og unge utsatt for vold og overgrep i både akutte og planlagte situasjoner.  
Sykepleiere møter gravide, barn, barn som pårørende og deres familier i mange ulike helseinstitusjoner, for eksempel på sykehuset, ved barne-, medisinsk-, kirurgisk-, psykiatrisk/rus-, poliklinisk-, palliativ- eller fysikalsk avdeling, eller i ulike kommunale helse- og omsorgstjenester, som for eksempel på legevakten, legekontoret, i hjemmetjenesten, eller i omsorgsboliger.  

Sykepleiere skal være oppmerksomme på omsorgssituasjonen til barn og unge i alle møter med barn, unge og voksne, og være sitt ansvar bevisst. Herunder plikten til å gi opplysninger til barnevern og/eller politi ved mistanke om vold og overgrep.  
Skolen, barnehagen og andre helsetjenester kan også være viktige samarbeidspartnere for sykepleieren under avdekking og oppfølging av barn og unge utsatt for vold og overgrep.  

For å bli sykepleier må du fullføre 3-årig utdanning. Mer informasjon om hvordan du kan bli sykepleier finner du på usn.no.